Qüestionari Famílies

2%
A continuació us presentem algunes situacions relacionades amb l'educació afectiva i sexual que reben els nins i nines al context familiar. Les vostres respostes són completament anònimes i confidencials, per la qual cosa agraïm que contesteu amb la major sinceritat possible. La cumplimentació d'aquest qüestionari implica el vostre consentiment perquè es pugui utilitzar la informació amb finalitat d'investigació.

Moltes gràcies per la vostra col·laboració.

 
Create Your First Online Survey